Контрацепция. Информация за контрацепция, женско здраве, менструация. Ladypill - най-добрият информационен портал за контрацепция

Гестационен календар (гестограма)

Какво представлява гестационния календар? Той съдържа три елемента - голям кръг, на който са изписани месеците в годината и дните на всеки месец, малък кръг - с много данни и стойности и стрелка (показалец).

Ако е дошло времето да планирате своята бременност, с гестограмата може да определите кога да очаквате появата на Вашето дете.

Как става това? Ориентирайте началото (цифра 1) на по-малкия кръг към дата и месец от по-големия кръг. Тази дата трябва да е първият ден на Вашата последна редовна менструация (ПРМ).

Напр. датата на ПРМ е 10 август. Поставяме началото на по-малкия кръг (светла отсечка с цифра 1 - 1-ви месец) към дата 10 август (от големия кръг). Резултатът е - очаква се раждането да е около 17 май (края на последния 10-и месец - в тъмно синьо).

Ако вече сте бременна, по посочения по-горе начин ориентирайте двата кръга един спрямо друг и може да научите и проследите различни данни с помощта на въртящия се показалец.

Срок на бременността. Бременността продължава 10 лунарни месеца и те са отбелязани по външната повърхност на малката окръжност със засилващи се нюанси на синьото (от 1-ви до 10-и лунарeн месец). Под десетте лунарни месеца са разположени 40 гестационни седмици. Толкова е продължителността на нормалната бременност.

Размери, свързани с плода и неговото приблизително развитие:

Размери на плода

GS (gestational sac)- големина на плодния сак

CRL (crown-rump length) - това е дължината на бебето от върха на главата до опашката.

BPD (biparietal diameter) - диаметър на главичката на бебето

TAD (transverse abdominal diameter) - диаметър на нивото на коремчето

FL ( femur length) - дължина на бедрото

AC (abdominal circumference) - обиколка на корема

Дължина и тегло - приблизителни стойности за съответната гестационна възраст на бебето.

Показатели, касаеща бъдещата майка:

Хорион биопсия - представлява инвазивно диагностично изследване, което категорично доказва или отхвърля вероятността плодът да има синдром на Даун или някаква друга хромозомна /генетична/ аномалия.

Амниоцентеза - представлява инвазивно диагностичноизследване, което категорично доказва или отхвърля вероятността плодът да има синдром на Даун или някаква друга хромозомна аномалия. Извършва се между 16-20 г.с. (по изключение е възможно и извършването й в по-късен гестационен срок).

Първи движения на плода - приблизителното време, по което бъдещата майка трябва да усеща движенията на своето бебе.

Увеличена нужда от желязо.

Отпуск по майчинство - дата, на която майката трябва да излезе в регламентиран от законодателството 45 дневен отпуск преди раждане.

Как да разберем какви са стойностите към днешна дата?

Когато вече сте ориентирали малкия кръг ( с различните стойности) към големия кръг (с месеците и дните в тях), с помощта на третия елемент в гестограмата - показалец, може да проследите всички данни към днешна дата.

Напр. - първият ден на ПРМ е 10 август, очаквания термин на раждане е 17май. Ако днешната дата е 5 април ще установим:

Срок на бременността - 9 лунарен месец, 35 гестационна седмица.
Показатели на бебето - диаметър на главичката - 89 мм, диаметър на коремчето - 91мм, дължина на бедрото - 67мм, дължина на бебето - 43см, тегло на бебето 2250грама.

Показатели за бъдещата майка - от 2 април трябва да сте излязла в отпуск по майчинство.

Ако имате допълнителни въпроси, задайте ги на нашия сайт!

Ще се радваме да сме Ви от полза!